برای سفارش محصول با شماره 66495480 تماس حاصل فرمایید پیامک ارسال نمایید SMS: 10000100000000ویا به شماره j n a v i d @ y a h o o . c o mویا همچنین میتوانید سفارشات خود را به نشانی ایمیل کنید