نوار سیاه قرمز - نوار اریب - کش سیاه قرمز

khat

درباره ما


نوار سیاه قرمز - نوار اریب - کش سیاه قرمز

فروش و تولید نوارهای سیاه و قرمز. مخصوص کنار لباس شلوار و تیشرت.نوار سیاه و قرمز یا نوار سبز


نواربری استاد، کلیه سفارشات تولید نوارهای مخصوص چرخ های نواربری را به انجام می رساند

نوار های در اندازها های مختلف از دو سانتی تا 5 سانتی برش می خورد. شما می بایست پارچه مورد نظر خود را به ما بدهید و ما بعد از برش به شما تحویل خواهیم داد. و یا نوارهای برش خورده رو ب هصورت آماده و از قبل برش خورده تهیه نمایید

khat